Титановите тръбни фитинги решават корозията на тръбите в промишлеността

През последните години на нашия пазар се появи стандартизираното производство на фитинги за титанови тръби , което също е иновация в прилагането на титанови тръби, което значително увеличава експлоатационния живот на титановата тръба и засилва приложението на титан. Настоящият документ представя генерирането и развитието на стандарта за фитинги за титанови тръби вътре и извън пазара, както и производството и стандартизацията на фитинги за титанови тръби на нашия пазар.

Корозията на тръбопровода е сериозен фактор на щетите в индустриалното развитие. Според съответните медийни съобщения, годишната загуба на стомана вследствие на корозия е повече от десет хиляди тона, транспорт на титаниев тръбопровод запалим, експлозивен, повреди, корозивни среди, има опасни фактори. Следователно, толкова по-високо е изискването за монтаж на тръби от титанова сплав.

Титанът има предимствата на висока якост, леко тегло, добри характеристики за пренос на топлина и устойчивост на корозия. Титанът на тези характеристики го прави решение на проблема с химическия инженерство относително икономически метод, въпреки че инвестиционната цена е по-висока от общите показатели на титановия материал, но титанът е широко използван в областта на химическата промишленост въз основа на жизнения цикъл анализ, използването на фитинги за титанови тръби може да съкрати престоя, да се увеличи чрез намаляване на поддръжката, качеството на продукта и да увеличи експлоатационния живот на тръбопровода, за да намали разходите.

titanium pipe of China

Понастоящем фитингите от титанови тръби са широко използвани в химическата, нефтената, петрохимичната, вакуумната сол, подготовката, морското инженерство, електроенергетиката и други индустрии. Титанът се използва широко в корозивни среди поради добрата му устойчивост на корозия, като йодна мембрана, каустична сода, епоксиден пропан и др. Титановите материали са широко използвани в оборудването и тръбопроводите. Титановата тръбна арматура се използва също в мравчена киселина, метан хлорид и други проекти за решаване на проблема с корозията на тръбопровода.