Списък с инвентаризация на титановия прът

Това е нашия списък с инвентар от титанови пръчки

Не. Продукти клас Размер (мм) Мерна единица Наличност
1 Титанов прът 2 клас Φ4 килограма 380
2 Титанов прът 2 клас Φ5 килограма 350
3 Титанов прът 2 клас Φ6 килограма 300
4 Титанов прът 2 клас Φ7 килограма 320
5 Титанов прът 2 клас Φ8 килограма 150
6 Титанов бар 2 клас Φ9 килограма 280
7 Титанов бар 2 клас Φ10 килограма 220
8 Титанов бар 2 клас Φ11 килограма 330
9 Титанов бар 2 клас Φ12 килограма 120
10 Титанов бар 2 клас Φ14 килограма 350
11 Титанов бар 2 клас Φ15 килограма 120
12 Титанов бар 2 клас Φ16 килограма 350
13 Титанов бар 2 клас Φ18 килограма 126
14 Титанов бар 2 клас Φ20 килограма 246
15 Титанов бар 2 клас Φ22 килограма 246
16 Титанов бар 2 клас Φ24 килограма 365
17 Титанов бар 2 клас Φ26 килограма 263
18 Титанов бар 2 клас Φ28 килограма 563
19 Титанов бар 2 клас Φ30 килограма 532
20 Титанов бар 2 клас Φ32 килограма 233
21 Титанов бар 2 клас Φ34 килограма 321
22 Титанов бар 2 клас Φ36 килограма 213
23 Титанов бар 2 клас Φ38 килограма 135
24 Титанов бар 2 клас Φ40 килограма 656
25 Титанов бар 2 клас Φ42 килограма 122
26 Титанов бар 2 клас Φ45 килограма 23
27 Титанов бар 2 клас Φ48 килограма 151
28 Титанов бар 2 клас Φ50 килограма 325
29 Титанов бар 2 клас Φ55 килограма 232
30 Титанов бар 2 клас Φ60 килограма 266
31 Титанов бар 2 клас Φ70 килограма 231
32 Титанов бар 2 клас Φ80 килограма 254
33 Титанов бар 2 клас Φ90 килограма 315
34 Титанов бар 2 клас Φ95 килограма 125
35 Титанов бар 2 клас Φ95 килограма 135
36 Титанов бар 2 клас Φ100 килограма 123
37 Титанов бар 2 клас Φ105 килограма 223
38 Титанов бар 2 клас Φ110 килограма 132
39 Титанов бар 2 клас Φ115 килограма 236
40 Титанов бар 2 клас Φ120 килограма 233
41 Титанов бар 2 клас Φ130 килограма 223
42 Титанов бар 2 клас Φ135 килограма 233

titanium bar inventory